Digitalpro | misli na vreme™

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ESET kućni korisnici: Kako kupiti?

Kućni korisnici: Kako kupiti?

Kućni korisnici mogu u Digitalpro kupiti softver, u gotovini, na jedan od dole navedenih načina:

 • plaćanjem u pošti ili banci

 • plaćanjem preko e-banke ili web-banke ili mob-banke

Softver se naručuje tek kada se uplata izvrši na bilo koji od ovih načina, a ukoliko se plaćanje vrši u pošti ili banci, potrebno je dostaviti dokaz o plaćanju (overenu uplatnicu).

Uplatnica treba da bude popunjena na sledeći način:

Kako popuniti uplatnicu za softver.

 1. Vaše ime i prezime i adresa

 2. Naziv softvera koji kupujete

 3. Digitalpro d.o.o., Stevana Nemanje, 36300 Novi Pazar

 4. Dinarski iznos iz predračuna koji ste dobili od Digitalpro d.o.o.

 5. 205-112274-50

 6. Broj predračuna koji ste dobili od Digitalpro d.o.o.

Napomena: Ukoliko niste dobili predračun, neophodno je da svi podaci o uplatiocu na uplatnici budu za onu osobu koja će koristiti licencu (ime, prezime, adresa).

“Izvor: extreme.rs”