Digitalpro | misli na vreme™

Sistem industrijskog zvona

Sistem industrijskog zvona

Poboljšajte efikasnost i tačnost radne snage u fabrikama i proizvodnim sredinama

 

Bodet sistem zvona može biti programiran da izdaje dnevne naloge u fabrikama i radionicama u različitim vremenima poput početka smene, pauze ili kraj smene.

Naši programabilni sistemi zvona obezbeđuju okvir za radni dan osoblja i obaveštenja o pauzama.

 

Harmonys velike snage spoljašnji

Bodet obezbeđuje asortiman sistema razglasa i zvona u skladu sa potrebama različitih radnih okruženja:

 • Unutrašnji i spoljašnji zvučnici.
 • Bežična i IP tehnologija.
 • Vizuelni alarmi za bučan ambijent (kao što su mašinske, zavarivačke i stolarske radionice).
 • Mikrofoni za pripremanje i objavljivanje poruka.
 • Poruke se mogu emitovati širom lokacije ili ograničeno u određenim zonama.
 • Može da emitujete pozadinsku muziku sa CD-a, SD, Memori Sticka ili veba, itd.

 

Melodys Flash spoljašnji

 

Prednosti Bodet audio sistema

 • Programabilno: Programira više upozorenja uključujući onoliko terminima na dan koliko Vi želite.
 • Kompatibilan sa Bodet satovima: Bodet nudi nekoliko modela satova koji su sinhronizovani sa sistemom zvona putem matičnog časovnika (Timera) za obezbeđivanje preciznog tajminga.
 • Mnogo opuštenije: Zamenite tradicionalni oštar zvuk zvona sa priatnijim muzičkim ili snimljenim govornim porukama.
 • Smanjuje troškove: Mogućnosti za automatsku kontrolu osvetljenja, grejanja, itd.
 • Sinhronizovano: Svi sistemi povezani na Ethernet (NTP) i/ili preko posebnih veza u vašem okruženju mogu imati istovetno vreme upotrebom istog matičog sata i NTP servera.

 

 

Istražite naš asortiman audio sistema namenjen industriji

 

menu wireless audio systemBežični audio sistem

 

menu ip audio systemIP audio sistem/POE

 

Za više informacija kontakt-centar-dugme