Digitalpro | misli na vreme™

TimeTools™ NTP serveri


*Klikom na naziv ili sliku proizvoda otvorićete PDF brošuru sa svim tehničkim detaljima.

 

TimeTools T100

      T100 GPS NTP Server

Interni oscilator :  XO


NTP preciznost :  3 µs uz GPS 


Apsolutna Stabilnost :  15 ns/dan


Ulazi : GPS / NTP / opciono: ALS162 / NTP


Izlazi : NTP / SNTP

 

Bodet Netsilon 7

      T300 1U GPS NTP Server

Interni oscilator : XO


NTP preciznost :  3 µs uz GPS 


Apsolutna Stabilnost :  15 ns/dan


Ulazi : GPS


Izlazi : 1x NTP / SNTP

 

Bodet Netsilon 7

      T550 Multi-GNSS Dual NTP Server

Interni oscilator : TCXO


NTP preciznost :  3 µs uz GPS 


Apsolutna Stabilnost :  15 ns/dan


Ulazi : GNSS


Izlazi : 2x NTP / SNTP