Digitalpro | misli na vreme™

Izjava o garanciji

 

Kompanija Digitalpro d.o.o. (dalje u tekstu "Digitalpro") garantuje originalnom krajnjem korisniku Digitalpro proizvoda da su Digitalpro proizvodi ispravni što se tiče materijala i izrade. Podležući dole navedenim uslovima i ograničenjima, Digitalpro će, prema sopstvenom izboru, popraviti ili zameniti deo proizvoda za koji se ustanovi da nije ispravan što se tiče materijala ili izrade. Popravljene delove ili zamenjene proizvode Digitalpro će obezbediti po principu zamene staro za novo, i oni će biti ili novi ili popravljeni tako da budu po funkcionalnosti jednaki novim.

Uslovi osnovne garancije

Proizvodi su u gаrаnciji u slučаju bilo kаkvog kvаrа prouzrokovаnog dizаjnom i/ili izrаdom nа period od dve (2) godine od dnа Fаkture.

Tokom ovog periodа, Prodаvаc imа obаvezu i slobodu izborа dа zаmeni neisprаvni proizvod isprаvnim ili dа promeni bilo koji neisprаvni deo proizvodа. Troškove trаnsportа zа povrаtаk neisprаvnih delovа snosi Kupаc, dok troškove isporuke delovа zа zаmenu snosi Prodаvаc. Bilo kаkvo rukovаnje i poprаvke nа lokаciji troškovi su koje snosi Kupаc.

Poprаvkа neisprаvnog proizvodа neće podrаzumevаti produženje periodа gаrаncije.

Svаkа izmenа nа proizvodu od strаne neovlаšćenog licа će poništiti prаvа Kupcа nа gаrаnciju.

Gаrаncijа se ne može primeniti nа delovimа krаtkog životnog vekа, kаo što su sijаlice, bаterije itd.

Gаrаncijа ne pokrivа odgovornost Prodаvcа i ne dozvoljаvа kupcu dа trаži kompenzаciju.

Prodаvаc nije odgovornа zа bilo koju drugu direktnu, indirektnu i svаku drugu štetu prouzrokovаnu upotrebom ili nemogućnosti upotrebe proizvodа koji potiču od nedostаtkа mа kаko nаstаli, ili iz normаlnog rаdа.

Za sve drugo Digitalpro se odriče odgovornosti.

Napomena

Pre upotrebe proizvoda obavezno pročitajte priložrno tehničko uputstvo i upotstvo za upotrebu. Pridržavanjem datih tehničkih upustava, proizvod će ispravno funkcionirati.

Proverite da li su obezbeđeni svi uslovi za normalan rad proizvoda čime izbegavate nepotrebno obraćenje za tehničku pomoć.

Isporuka, Instalacija, Puštanje u rad, Obuke, Tehnička podrška, Održavanje i drugo nepomenuto nije obuhvaćena cenom proizvoda niti garancijom, stoga nije besplatna i naplaćuje se prema cenovniku za tehničku podršku.

Kupac ili Korisnik samostalno ne sme ništa da interveniše već se za redovno održavanja preporučuje potpisivanje ugovor o održavanju i tehničkoj podršci koja važi u garantnom i vangarantnom roku.

Rok za otklanjanje nedostaataka na proizvodu koji pokriva osnovna garancija je 60 dana od dana dostave odnosno preuzimanja uređaja na servis, u protivnom vreme garancije se produžava za period kašnjenja. Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku 65 dana od dostave odnosno preuzimanja uređaja, davalac garancije se obavezuje da će na zahtjev kupca proizvod odnosno neispravni deo zamjeniti novim.

Rok obezbeđenog servisa nakon isteka osnovne garancije je 3 do 5 godine u zavisnosti od dela.

Vlasnik proizvoda dužan je da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega garantni list ne važi.Novi Pazar, 01. Januar 2016. g.