Digitalpro | misli na vreme™

Digital Signage - definicija


Šta je Digital Signage

Jednostavno rečeno, Digitalno oglašavanje je mreža prilagodljivih digitalnih ekrana koje možete elektronski kontrolisati pomoću računara a omogućava vam da promenite sadržaj sa udaljene lokacije na najefikasniji, delotvoran našin sa mogućnošću objavljivanja ciljanih poruka.

Ovakve najsavremenije komunikacione mreže omogućavaju vam da kreirate i blagovremeno dostavljate, ciljane poruke koje informišu, edukuju i motivišu vašu publike bez velikgog opterećenja vašeg budžeta. Očarajte svoju publiku još danas!

Digital Signage, nazivan i Dinamic Signage, je specijalizovana forma koja multimedijalni sadržaj (video, audio, grafički i tekstualni) prikazuje na javnim mestima u informativne, obrazovne ili reklamne svrhe. Osnovni segment Digital Signage jeste računara ili uređaja za reprodukciju koji je povezan sa velikim ekranom, kao što su digitalni LCD (TFT) ili Plazma (PDP) ekrani.


Gde se primenjuje Digital Signage

Digital Signage se koristi u robnim kućama, školama, bibliotekama, poslovnim zgradama, medicinskim ustanovama, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, bankama, auto salonima i drugim javnim prostorima u objektima ili vani.

Ako je ekran je povezan na računar, podaci na ekranu mogu da se ažuriraju u realnom vremenu putem interneta ili lokalne mrežne veze. Prenos podataka i skladištenje su unapređeni kompresijom za smanjivanje veličine podataka. Sistem može da opslužuje neograničen broj ekrana sa istim ili različitim sadržajem. Takođe moguće je koristiti video zidove - više manjih ekrana koji čine jedan veliki ekran.


Prednosti Digitalnog oglašavanja

Postoji nekoliko prednosti korišćenja Digital Signage umesto konvencionalnih štampanih postera. Digital Signage može da se ažuriraju na daljinu, dok konvencionalni posteri zahtevaju pojedinačnu zamenu i fizički pristup ljudstva. Budući da Digital Signage ne zahtevaju papir ili boju, on je ekološki naklonjeniji od tradicionalnih papirnih postera. Digital Signage mogu imati animirani sadržaj, može da isporuči zvuk, kao i vizuelni sadržaj koji može biti ažuriran u trenutku.