Digitalpro | misli na vreme™

Automated Voice Announcements System

Prvoklasno rešenje za glasovne najave sa posebnim fokusom na jednostavnost rada, kvalitet iskustva putnika i ekspeditivan preokret u prilagođavanju audio biblioteka.
Glavna prednost i veoma važna karakteristika rešenja za glasovne najave je to što softver može poslužiti kao sloj integracije između različitih sistema za razglas - PA.
Naše jedinstveno rešenje može biti integrisano u sve uobičajene sisteme razglasa - PA, kao što su K-sis, Bosch, BiAmp, Honeivell i Ateis, i nudi intuitivne grafičke interfejse, pomažući tako vašem osoblju u obavljanju svih vrsta najava.

Blok šema AVAS

Bitne funkcije:

  • Potpuno automatizovan ili poluautomatski rad;
  • Integriranje sa postojećim hardverom (sistemi za razglas - PA);
  • Veliki izbor visokokvalitetnih biblioteka glasa;
  • Intuitivni korisnički interfejs za ručno upravljanje i pozivanje;
  • Sofisticirane mogućnosti prilagođavanja;