Digitalpro | misli na vreme™

Politika kvaliteta


Obaveza je preduzeća da korisnicima uvek osigura: ispravan, bezbedan i kvalitetan proizvod, saglasno sa: deklaracijom za proizvoda, propisima i standardima.

U tom pogledu će preduzeće stalno činiti niz preventivnih mera, integrisanih u sistem za upravljanje kvalitetom, saglasno sa najvišim evropskim i svetskim standardima.

Svi proizvodi iz asortimana naših poslovnih partnera izrađeni su prema važećim standardima Evropske unije. Većina proizvoda poseduje i CE znak.