Digitalpro | misli na vreme™

Matični satovi

El. pošta Štampa PDF

Prikažite i distribuirajte vreme od jednostavnih školskih sistema preko univerzitetskih klinika i fabrika do železničkih sistema sa hiljadama sporednih satova, mi možemo sve to uz matične satove koji pružaju pouzdanu referencu vremena.

Matični sat je zapravo glavni - centralni sat a takođe i programabilna jedinica za: sisteme sisteme zvona, osvetljenje, grejanje, klimatizaciju i kontrolu pristupa preko žičnih ili radio WTD i Wireless ili LAN mreža.

Dostupni su za različite namene i veličine sistema:

  • Mini matični satovi za upravljanje malim brojem sporednih satova 1 do 20 komada. 
  • Matični satrovi za automatsku kontrolu samopodesivih sporednih - sistemskih satova.
  • Vremenski centri za velike satne sisteme.

Prednosti matičnih satova

  • Automatsko podešavanje vremena na svim satovima.
  • Jedoobrazno vreme na svim satovima na istoj lokaciji.
  • Automatsko prebacivanje sezonskog računanja vremena.
  • Nudi više izlaznih protokola za distribuciju vremena (Impula, Wireless, NTP, MOBALine, AFNOR, EBU, etc.).
  • Dostupno za zidnu ili rek ugradnju.