Digitalpro | misli na vreme™

Poslovna područja • Distribucija i prikazivanje tačnog vremena
  • Satne centrale (Master Clocks) 
  • NTP serveri (NTP Time Servers) 
  • Satni sistemi (Clock Systems):
  • Sve vrste i dimenzije Sistemskih - Sporednih časovnika (Slave Clocks): 
   • sinhronizacija: žičana, bežična - WiFi, WTD, NTP, DCF, GPS... 
   • analogni i digitalni LED i LCD časovnici, 
   • časovnici za operacione sale i čiste sobe,
   • časovnici sa vremenskim zonama,
   • časovnici za prikazivanje frekvencije, razni brojači i satovi na zahtev;
  • Fasadni časovnici (Facade and Tower Clock);
  • Automatizacija crkvenih i toranjskih zvona (Bells Automations);
  • Automatizacija školskog zvona i zvona u fabrikama: tradicionalno i moderno sa melodijama;
  • Javni časovnici na stubovima (Public Clock);
  • Cvetni časovnici (Floral Clock);
  • Arhitektonski časovnici, oblika po želji i ideji projektanta.
  • Komercijalne i profesionalne rampe uključujući brze rampe za autoputeve.
 • Sistemi upravljanja i naplate u zatvorenim parkinzima na otvorenom ili u garažama.
 • Sistemi za centralizovano upravljanje digitalnim sadržajem na ekranima (Digital Signage).
 • Sistemi upravljanja redovima čekanja.
 • Sistemi za upravljanje rezervacijom konferencijskih sala.
 • Rešenja za video konferencijske, prevodilački i slične sisteme.
 • Rešena za kontrola pristupa i evidenciju radnog vremena ili prisutnosti.
 • Elektronske nalepnice - cena za police (ESLs - Electronic Shelf Labels).
 • Telefonske IP centrale – VoIP PBX.
 • Video IP nadzor - IP CCTV.
 • Konvencionalni 100V,  IP i evakuacioni adresni razglas sistem za individualne i javne objekte;
 • Integrisani audio-vizuelni sistem za informisanje putnika - kompletan sistem za obaveštavanje putnika u javnom prevozu (Aerodromi, Metro, Železnica, Bas stanice): audio preko razglasa i video preko displeja.
 • Sve vrste LED i LCD ekrana svih formata: video zidovi, bilbordi, totemi, znakovi, specijalne izvedbe. 
 • Sportski semafori za sve vrste sportova profesionalnog ili školskog ranga.
 • Namenski displej za izvorišta vode i bazene sa prikazivanjem temperature vode.
 • VMS promenljiva LED signalizacija; semafori i kompletna rešenja za merenje, nadzor i upravljanje saobraćajem...

 O SISTEMIMA

 • Satni sistemi za prikazivanje tačnog vremena
  Analogni i digitalni (LED i LCD) satovi za kablovske ili bežične satne sisteme. Jednostrani i višestrani sistemski satovi (en. slave clock) za montažu na zid ili plafon u enterijeru ili eksterijeru. Otporni na udarce i vremenske uticaje (vlaga, voda, sunce...). Za aerodrome, železničke i metro sisteme, RTV stanice, bolnice, škole, proizvodne i poslovne zgrade, državnu upravu...

 • Sistemi za distribuciju tačnog vremena
  Bežični i Kablovki standardi za distribuciju vremenskog koda: NTP, TOE, WTD (en. Wireless Time Distribution), IMPULS, MOBALine, DCF-77, AFNOR... Centralizovani satni sistemi pomažu u disciplini zaposlenih i povećavaju produktivnost. Instaliraju se javni objektima, velikim industrijskim i administrativnim sistemima
 • Javni satovi
  Javni satoviinstalaciju se na javnim površinama širom gradova. Uobičajeno je da instalaciju finansiraju: opštine, kompanije,dobrotvori ili sponzori. Mongu biti jednostrani i višestrani za montažu na stub, plafon i zid. Imaju ugrađeno noćno svetlo koje osvetljava brojčanik sa Rimskim ili Arapskim brojevima...
 • Fasadni satovi (crkveni i toranjski)
  Analogni satovi prečnika 25... 700 cm za montažu na zid ili u zid sa sa ili bez zaštitnog stakla. Jednostrani i višestrani sa opcionim osvetljenjem brojčanika opciono pozlaćenog 24 kart zlatom. Digitalni LED satovi sa formata HH:MM ili HH:MM:SS sa brojevima u crvenoj, žutoj ili zelenoj boji visine 10... 50 cm
 • Cvetni satovi
  Ukrasni satovi za zelene i parkovske površine.
 • Arhitektonski satovi
  Specijalno izrađeni analogni ili digitalni satoviza po nacrtu arhitekte ili zahtevu investitora. Ovakvi satovi predstavljaju jedinstvene primerke ili serije satova za železničke satnesisteme,staklene fasade nebodera, crkve, stubove ili satne sisteme privatnih bompanija. 
 • Scala DIgital Signage
  Softversko End-to-End rešenje za dizajn i editovanje, upravljanje, distribuciju i prikazivanje SD i/ili HD audio-video i grafičkog sadržaja putem Ethernet-a ili Internet-a na udaljenim TFT-LCD monitorima, POS ili KIOSK terminalima sa ili bez Touch Screen. Primenjuje se u trgovačkim lancima, bankama, bolnicama, fakultetima, sistemima za prevoz putnika... za prikazivanje propagandnih poruka, informacija i programa uživo. Na aerodromima, železnici, metrou za informacije o polascima i dolascima itd.

 • Displeji velikih dijagonala
  Video SD ili HD (LCD / TFT / Plazma) displeji velkih dijagonala sa integrisanim PC-em. Mogućnost povezivanja u polja različitih veličina i oblika. Ovakvidispleji pogodni su za aerodrome, železničke stanice, autosalone...

 • Alfanumerički LED i LCD displeji
  Displeji izrađeni od dioda ili displeja sa tečnim kristalom za prikazivanje grafike, teksta odnosno brojeva

 • Video zidovi
  Velike video površine sastavljene od manjih ekrana.

 • Sportske table
  Table za prikazivanje rezultata takmičenja, spiskovi igrača... za različite sportove.

 • Razglasni sistemi
  Distribucija zvuka (muzike i glasa) zajavne objekte: hotele, trgovine; autobuske, žezetničke i metro stanice...

 • Konferencijski sistemi
  Sistemi za ozvučenje konferencijskih sala. Distribucija audio signala od mikrofona do snimača ili razdelene reglete. Žičani i bežični sistemi za simultarno prevođenje.

 • Kontrola prisupa
  Sistem omogućava selekciju i autorizaciju prisupa. Autorizacija se vrši karicom: RFID ili čip karticom, šifrom, biometriski "otisak prsta" ili kombinovano. Može se integri sa sistemom za evidentranje radnog vremena.
 • Evidencija radnog vremena
  Siatem je predviđen da vrši zapis o vremenu povedenom na radnom mestu. Sistem beleži svaku promenu i pravi liste tako da se obračun zarada pojednosavljuje a postoji i nepobitni materijalni dokaz. Može se integri sa sistemom za kontrolu pristupa.
 • Upravljanje redovima
  Sistem omogućava zakazivanje termina na lokaciji preko namenskog uređaja sa ekranom osetljivim na dodir koji štampa slip kartice ili udaljeno preko web stranice ili mobilnog telefona. Postoji mogućnost prikaza preostalog procenjenog vremena na glavnom ekranu ili mobilnom uređaju. Takođe preko glavnih monitora prikazuju se sledeći na čekanju a na terminalnim monitorima prozvani redni broj.
 • Rezervacija prostorija - konferencijskih sala
  Sistem obezbeđuje prikaz statusa na monitoru veličine 7" ili 10" u itegraciju sa kalendarom ili drugim aplikacijama.
 • Video nadzor
  Sistem predviđen za 24h video/audio posmatranje i arhiviranje. Sistemi je dostupan u klasičnoj varijanti ili sa IP kamerama.
 • Protiv-požarni sistemi
  Namenjeni da ručno ili automatski aktiviraju i pošalju obaveštenje, vizuelno i zvučno, signaliziraju promenu stanja vazduha (dim, toplota, gasovi...). Sistem može automatski obavestiti službu za hitne intervencije i time smanjiti eventualnu štetu. Atomatskim oglašavanjem sirene vrši se pravovremena evakuacija objekta.
 • Protiv-provalni sistemi
  Pasivno vrši zaštitu objekta a o bilo kakvoj promeni oglašava se sirenom ili se poziva službu obezbeđenja ili policija.