Digitalpro | misli na vreme™

sinhronizacija

Sinhronizacija osigurava prikazivanje tačnog vremena bez mogućnosti greške. Pored tog obezbeđuje i automatsko podešavanje na lokalno i letnje/zimsko vremena što smanjuje troškove održavanja.

Dostupne su sledece radio reference za eksternu sinhronizaciju:

 

 MOBALine

mobaline

mobalineMOBALine je jednosmerni sistem dizajniran za simultarnu distribuciju zaštićenih podataka do sistemskih jedinica povezanih dvožičnim vodom. MOBALine je sličan AFNOR-u a dizajnirala ga je kompanija Moser-Baer AG.

MOBALine je idealan

Jednostavan dvožični prenosni sistem otporan na interferenciju (smetnje) i siguran za distribuciju podataka do povezanih jedinica.

MOBALine je ekonomičan

Zahvaljujući jednostavnoj demodulaciji, optimizovanoj za mikroprocesore, cena terminalnih uređaja može biti znatno snižena. Za distribuciju signala i napajanja koriste se samo dve žice sto smanjuje trošak instalacije.

MOBALine prikazuje vreme

Novi samo-podesivi sporedni mehanizmi i digitalni displeji su radio sinhronizovani preko MOBALine-a. MOBALine ne garantuje samo prikazivanje apsolutno tačnog vremena, već svakako i trenutno automatsko podešavanje na lokalno i letnje/zimsko vremena.

MOBALine za centralizovani prekidački sistem

Centralizovano upravljanje prekidačima za upravljanje svetlom, grejanjem, signalnim i školskim zvonima... mogućeje posredstvom programabilnih opcija i to sve kroz isti svožični vod.

MOBALine je pouzdan

Nema više grešaka pri prenosu zahvaljujući modulaciji otpornoj na šum/smetnje, samo-korekcionom kodu i sofisticiranom dekodiranju poruka.

MOBALine je jednostavan za instalaciju i održavanje

Nije neophodno održavanje zahvaljujući samo-podesivim uređajima! Nema problema sa resetovanjem kod teško dodtupnih satova. Nema zamene baterija. Napajanje sistemskih termonala obavlja se istom MOBALine paricom. Samo 2 žice su neophodne za signal vremenskog koda i napajanje niskom strujom.

MOBALine elektro definicija

MOBALine se definiše kao kombinacija amplitudne i frekventne modulacije sa sinhronizovanim prenosom podataka i samo-podesivim kodom. 

MOBALine prenos podataka

MOBALine prenosi podatke i vremensku poruku do krajnjih uređaja, upravljačke komande za kanalne releje i osigurava udaljeno konfigurisanje i programiranje krajnjih uređaja.

MOBALine je kompatibilan

Zahvaljujući velikom broju interfejsa (međusklopova) MOBALine omogućava konekciju sa završnim uređajima kao što su DCF, AFNOR... analogni i digitalni satovi, sistemi za kontroklu i pristupa i radnog vremena.

MOBALine generatori

MOBALine generatori su matični satovi HN415 sa 1 linijom, HN 420 i HN425 /R sa 2 linije, ETC 14 sa 1 linijom, ETC 24 sa 2 linije; MTS, CTC i MTC sa više linija.

MOBALine mehanizmi

Mehanizmi za analogne satove sa satnom i minutnom kazaljkom nose oznaku SAM dok oznaku SFM oznaku nose mehanizmi koji imaju sinhro motor za sekundaru. SEM oznaku nose mehanizmi koji imaju satnu, minutnu i sekundnu kazaljku.

MOBALine interfejsi (međuskopovi)

Mnogi interfejsi razvijeni su da obezbede kompatibilnost MOBALine sa drugim sistemima, IF 480WT, IF 482, IF 485, IF 488.

MOBALine releji

Dvokanalni relej KR 462 sa 2 signalna kruga i KR 465 sa 5 signalnih krugova 230V / 10A.

 AFNOR

  • AFNOR vremenske poruke uključuju sate, minute, sekunde, dan, mesec i godina do sekundarnih satova.
  • Vremenski kod AFNOR je standardizovan. Svake sekunde matični sat emituje kod za sinhronizaciju sekundarnih satova. AFNOR signal nije osetljiv na smetnje. Omogućava sinhronizaciju do 50 satova.
  • Za AFNOR sporedne satove treba obezbediti 2 parice: prva za vremenski kod AFNOR i druga za napajanje 24 VDC.
  • Napajanje od 24 VDC može se obezbediti od matičnog sata ili zasebnim transformatorima.
  • AFNOR soiredni satovi mogu biti i lokalno napajani 230 VAC ili uz transformator.
  • Dužina kabla će zavisiti od broja sekundarnog sata.

DCF, MSF, FI

radio_sinhronizacija

Radio sinhronizaciju osiguravaju predajnici koji emituju vremensku poruku (time code) signal na dugim talasima. Glavni evropski predajnici su:

  • Nemački DCF (DCF77) predajnik sa snagom od 50 kW nalazi se u Mainflingenu, nedaleko od Frankfurta (50°1′0″N, 9°0′0″E) emituje na frekvenciji 77.5 kHz aDCF-FI pokriva poluprečnik od 2.000 km.
  • Francuski Inter ili TDF - FI 162 predajnik sa snagom od 2 mW nalazi se u Allouisu, (47°10′10.5″N, 2°12′16.5″E) emituje na frekvenciji 162 kHz.
  • Engleski MSF predajnik sa snagom od 15 kW nalazi se u Anthorn-u premešten iz Rugbij-a 2007, (54°54′39.6″N, 3°16′48″W) emituje na frekvenciji 60 kHz.

Teritoriju Srbije i ostalih ex YU republika pokriva signal DCF77, stim da je kvalitet prijema opada od severa ka jugu.

Signal sadrži podatak o lokalnom vremenu a kompletna vremenska poruka sadrži podatke: sat, minut, sekund, dan u godini, dan u nedelji, mesec, godinu i signal za automatsko podešavanje na lokalno i letnje/zimsko vreme.

Naši matični satovi i satovi sa ugrađenim DCF77 prijemnikom imaju mogućnost prijema, merenja i obrade vremenske poruke, signala. Kad prime i obrade signal vrše poređenje sa lokalnim / internim vremenom. Ukoliko postoji razlika vrši se korekciju prema eksternoj DCF vremenskoj referenci dobijenoj iz time code signala. U slučaju dagubitka prijema matični sat ili sat sa DCF77 prijemnikom radiće na lokalnom oscilatoru / vremenu.

Bitne karakteristike

Veliki broj satnih sistema opremljen je radio antenama jer radio sinhronizacija obezbeđuje apsolutnu tačnost i automatsko podešavanje na lokalno letnje/zimsko vreme.

 

GPS

gps_sinhronizacija

GPSPosredstvom 24 satelita koji su deo GPS sistema (Global Positioning System) sinhronizacija vremena moguća je širom planete. Specijalna antena sa prijemnikom omogućava prijem i obradu vremenske GMT poruke koja se mora prebaciti u UTC a potom i lokalno vreme.

GMT - Greenwich Mean Time je srednjeevropsko vreme i baza za sve vremenske zone. Na mapi vremenskih zona nalazi se u sredini. Kvalitetan prijem sa tri satelita je dovoljan za tačnost veću od jedne mikrosekunde.

UTC - Jedinstveno Koordinisano vreme.

GPS antena prima signal koji obrađuje GPS prijemnik. Obrađeni signal iz GPS prijemnika ili direktno od GPS antene, zavisno od modela, šalje se matičnom ili samostalnom GPS satu.

Bitne karakteristike

GPS sinhronizacija pogodna je za velike satne sisteme: aerodrome, železnicu...

Prednost GPS sinhronizacije je kvalitetan prijem širom planete bez obzira na konfiguraciju terena.

NTP

ntp_sinhronizacija

NTPNTP (en. Network Time Protocol) obezbeđuje tačno vreme i sinhronizaciju vremena širom interneta kroz TCP/IP mreže. Računari i drugi mrežni uređaji podržavaju ovaj standard.

Naši uređaji podržavaju NTP standard. Imamo matične satove koji vrše generisanje NTP koda kao i satove koji koriste NTP kao izvor sinhronizacije.

 

Atomsko vreme

atomski_sat

AtomskiSatMeđunarodno atomsko vreme (TAI, od francuskog naziva Temps Atomique Internationa icon_popup_short_r) je visoko-tačni atomski usaglašen tj. koordinisan vremenski standard baziran na aspektu proticanja vremena na Zemlji. TAI je glavna osnova Zemaljskog vremena i baza za Koordinisano univerzalno vreme (UTC, od engleske reči Coordinated Universal Time icon_popup_short_r) koje se koristi za poravnanje vremena širom planete. Vremanske koordinate na TAI skali su uobičajeno usvojene korišćenjem tradicionalnog načina za određivanje dana, oslanjajući se na neusaglašene vremenske standarde bazirane na rotaciji Zemlje.

 
 

Komercijalne brošure za SYNC

Tehnička dokumentacija za SYNC