Digitalpro | misli na vreme™

Wharton™ Matični satovi


*Klikom na naziv ili sliku proizvoda otvorićete web stranicu sa svim tehničkim detaljima.

Wharton 5000


 

      5000

Interni oscilator :  XO


Tipična preciznost :  0.5 ms sa DCF ili GPS antenom  


Apsolutna preciznost :  ±0.1 sec/dan (<1ppm) pri 20°C ±5°C


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno DIN: 106 x 90 x 58 mm | Stepen zaštite : IP 20


Ulazi :  NTP / SNTP / DCF / GPS


Izlazi :  Impuls / MOBALine / NTP / SNTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / EBU / WTD