Digitalpro | misli na vreme™

Lična karta preduzeća


 

 
Naziv preduzeća: DIGITALPRO DOO
Skraćeni naziv preduzeća: DP DOO
Ovlašćeno lice: Danilo Pavlović
Naselje/Opština/Grad: Novi Pazar / Novi Pazar / Novi Pazar
Adresa sedišta:
Stevana Nemanje bb, 36300 Novi Pazar, Srbija, (PAK: 570111)
Mobilni: +381 65 800-80-40 | +381 65 3100-200
Telefon: +381 20 331-771
Telefaks: +381 20 331-777 *trenutno van funkcije
Web: www.digitalpro.rs
Email: info @ digitalpro.rs
Šifra delatnosti A: 6110 - Kab. telekomunikacije
Poreski ID. broj - PIB: RS 104468108
PDV obveznik: DA
PEPDV broj: 274044414
Matični broj: 20164727
Registrovano kod: APR - Agencije za privredne registre pod brojem BD 121278
Komercijalna banka AD Beograd: Račun:  205-112274-50   |   Swift: KOBBRSBG   |   Iban: RS35205007010032454531

PREUZMI PDFicon_popup_short_r

PEG (PIB) PEPDV (PDV) LIČNA KARTA PREDUZEĆA REŠENJE APR

Ažurirano u ( Četvrtak, 22 Jul 2021 16:17 )